kanalservice@zoznam.sk

Vitajte na stránkach Havarijnej služby

Čo ponúkame?

  • Elektromechanická špirálová technológia
  • Frézovanie
  • Vysokotlaká vodná technológia
  • TV monitoring - prehliadka potrubia
  • Lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí
  • Sanácia bezvýkopová technológia

Vysokotlaká vodná technológia

Čistenie kanalizácie realizujeme pomocou silného prúdu vody generovaného vysokotlakým čerpadlom (v kombinácii aj s elektromechanickou technológiou). Táto technológia umožní okrem zpriechodnenia potrubia aj dokonalé vyčistenie potrubia od fekálií, kuchynských odpadov, pieskov, štrkov a ostatných nečistôt. Čistenie silným prúdom vody je účinné i v prípadoch, kedy ostatné mechanické metódy zlyhávajú. Táto metóda sa používa aj na vnútornú kanalizáciu..

     

ĎAĽŠIE SLUŽBY

Vodoinštalatérské práce - rozvody kanalizácie a vody
Oprava a montáž sanitárneho zariadenia
Opravy - rekonštrukcie vody, kanalizácie a kúrenia
NON-STOP
Havarijný dispečing NON - STOP 0907 121 402

WEBCENTRUM.SK - webdesign, webhosting