kanalservice@zoznam.sk

Vitajte na stránkach Havarijnej služby

Čo ponúkame?

  • Elektromechanická špirálová technológia
  • Frézovanie
  • Vysokotlaká vodná technológia
  • TV monitoring - prehliadka potrubia
  • Lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí
  • Sanácia bezvýkopová technológia

Sanácia bezvýkopovou technológiou

Lokálne opravy, úsekové opravy a rekonštrukcie.

Bezvýkopová technologia opravy a rekonštrukcií na kanalizáciách je špeciálnou metódou ktorá sa úspešne využíva na opravy pozdĺžnych a priečnych potrubí.Na zamedzenie prenikania a unikania vôd kanalizácií, prerastanie koreňov, zaslepenie nežiaducich pripojení na opravy poškodenych spojov a častí potrubí,ktorá má dlhšiu životnosť, než je pôvodne opravované potrubie. Technológia bezvýkopovej opravy potrubí alebo častí potrubia kanalizácie možno opísať ako vytvorenie vložky potrubia, ktorá kopíruje jeho vnútorný tvar a vytvára novú stenu. Tak vzniká v rekonštruovanom potrubí nové potrubie z tvrdeného sklolaminátu s mimoriadnou tuhosťou a statickou únosnosťou potrubia.

Uplatňujú sa v prípadoch s požiadavkou na minimálne porušenie súčasného terénu, pri prekonávaní prekážok,neprístupné pozemky, frekventované komunikácie v mestských častiach, pod pamiatkami a pod. Majú minimalizovaný vplyv na životné prostredie.


ĎAĽŠIE SLUŽBY

Vodoinštalatérské práce - rozvody kanalizácie a vody
Oprava a montáž sanitárneho zariadenia
Opravy - rekonštrukcie vody, kanalizácie a kúrenia
NON-STOP
Havarijný dispečing NON - STOP 0907 121 402

WEBCENTRUM.SK - webdesign, webhosting