kanalservice@zoznam.sk

Vitajte na stránkach Havarijnej služby

Čo ponúkame?

 • Elektromechanická špirálová technológia
 • Frézovanie
 • Vysokotlaká vodná technológia
 • TV monitoring - prehliadka potrubia
 • Lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí
 • Sanácia bezvýkopová technológia

TV monitoring - prehliadka potrubia

Prenosný monitorovací systém aj s vlastným zdrojom energie na zistenie technického stavu potrubia, opakovaných závad a funkčností potrubia.

Využitie:
 • kontrola tesnosti spojov potrubia
 • kontrola po prečistení potrubia
 • zistenie presného miesta pretrhnutého(narušeného) potrubia

Oblasť použitia:
 • vnútorné domové kanalizácie: sanita, WC, pisoár, vaňa...
 • vonkajšia kanlizácia: daždové rozvody, prípojky
 • vyhľ. opakovaných závad na funkčností potrubia, zisť. techn. stavu kanalizačného potrubia
 • odovzdávanie stavebného diela + vidozáznam na VHS/DVD


    

ĎAĽŠIE SLUŽBY

Vodoinštalatérské práce - rozvody kanalizácie a vody
Oprava a montáž sanitárneho zariadenia
Opravy - rekonštrukcie vody, kanalizácie a kúrenia
NON-STOP
Havarijný dispečing NON - STOP 0907 121 402

WEBCENTRUM.SK - webdesign, webhosting