kanalservice@zoznam.sk

Vitajte na stránkach Havarijnej služby

Čo ponúkame?

  • Elektromechanická špirálová technológia
  • Frézovanie
  • Vysokotlaká vodná technológia
  • TV monitoring - prehliadka potrubia
  • Lokalizácia a značenie podzemných inžinierskych sietí
  • Sanácia bezvýkopová technológia

Frézovanie

Okrem čistenia kanalizácie tlakom vody ponúkame i možnosť čistenia pomocou špeciálneho príslušenstva. Táto varianta umožňuje vyčistiť kanalizáciu od tvrdých vápenatých, čiastočne betónových, od rôzneho stavebného materiálu, tvrdých tukových či iných usadenín. Frézovanie koreňových vrastov v profile.    

ĎAĽŠIE SLUŽBY

Vodoinštalatérské práce - rozvody kanalizácie a vody
Oprava a montáž sanitárneho zariadenia
Opravy - rekonštrukcie vody, kanalizácie a kúrenia
NON-STOP
Havarijný dispečing NON - STOP 0907 121 402

WEBCENTRUM.SK - webdesign, webhosting